top of page

Trafikgruppen

Trafikgruppen bevakar aktuella trafik-och parkeringsfrågor och arbetar med att via kontakter med stadens olika förvaltningar, media mm, bevara områdets ursprungliga prägel så väl som möjligt. Gruppen består av fem personer och ser gärna fler deltagare.

Anmälan kan göras till sammankallande Jöran Tyllström,
tel 0707165833 eller e-mail: joran.tyllstrom@gmail.com.

bottom of page