top of page

Grannsamverkan

 

Grannsamverkan i Enskede gård
Grannsamverkarorganisationen är en del av Villaföreningen Lindegårds verksamhet.
Enskede gård är indelat i ett tjugotal områden (med 15–20 hushåll i varje) med en kontaktperson (grann­samverkare) som har två huvuduppgifter:

  • att medverka till att förebygga brott i Enskede gård

  • att vara villaföreningen Lindegårds kontaktperson.

Det brottsförebyggande arbetet sker i samarbete med polisen. Bland annat förmedlar vi information om inbrott och annat som kräver särskild vaksamhet. Detta arbete omfattar alla i området, oberoende av om man är medlem i villaföreningen eller inte. På polisens webbplats www.grannsamverkan.se kan man läsa mer om detta.

Grannsamverkarnas andra uppgift är att vara Lindegårds styrelses förlängda arm i området och mot medlemmarna. Grannsamverkarna ska verka för bra kontakter och samverkan i våra områden. De förmedlar också information från styrelsen och omvänt. De delar ut Lindegårdsnytt (4 nr per år) och sprider även annat skriftligt material från föreningen, t.ex. inbjudan till möten. En uppgift är också att hälsa nyinflyttade välkomna och informera om föreningen och Enskede gård.

Kontakterna mellan grannsamverkarna sker mest via e-post men de har också möten två gånger per år för att byta erfarenheter, träffa polisen och föreningens styrelse.

Samordnare för grannsamverkarna är Michael Skytt och Göran Sahlin. Michael är också föreningen kontaktperson mot närpolisen.

Vi lägger ut aktuellt grannsamverkansinformation på hemsidan. Det gäller framför allt de rapporter som vi får från närpolisen.

Vi har dock även nytta av att få namn, telefonnummer och framför allt en e-postadress till den som vill ta del av informationsutbytet. Lämna därför sådana uppgifter till din grannsamverkare. (Den som inte har e-postadress men vill ta del av löpande information bör meddela detta till sin grannsamverkare).

Läs mera om grannsamverkan på http://www.samverkanmotbrott.se/

Förteckning över grannsamverkare:  se egen flik i menyn ovan eller klicka här

Områdesindelning: se egen flik under Förteckning över grannsamverkare eller klicka här

Aktuell polisrapport: se egen flik i menyn ovan eller klicka här

Kontakta polisen
Akut, t ex pågående inbrott – ring 112
Tips och anmälningar – ring 114 14 eller e-post till kut-soderort.stockholm@polisen.se

bottom of page