top of page

Föreningens mustpress

REGLER VID LÅN AV FÖRENINGENS MUSTPRESS

1. Mustpressen får användas enbart av Villaföreningen Lindegårds medlemmar.
 

2. Mustpressen förvaras i cykelboden hos Åsa Scherrer på Delägargatan 17, i den bakre änden av Åsas garage.
Boden är låst med ett kodlås, koden erhålles vid bokning.
Bokning sker via hemsidan. Se längs ned på sidan.

Man ansvarar själv för transport av pressen  från Delägargatan (skottkärra eller personbil) till egen tomt och för återtransport då man är färdig.

Ett bokningstillfälle utgörs av ett dygn, kl 08.00-08.00. Håll  tiden vid återlämnandet så att nästa dags intressent inte behöver vänta!

Efter avslutat användande ska pressen lämnas tillbaka rengjord från fruktrester och väl avsköljd med vatten, förslagsvis används trädgårdsslang.
Viktigt att den runda tryckplattan torkas så att den inte sväller! Av samma anledning får pressen under inga omständigheter lämnas ute över natten!

3. Bruksanvisning finns i en väska i boden i form av ett häfte med laminerade bilder.
 

4. Villaföreningen tar ut en avgift á 40 kr per användningstillfälle.
Betala gärna  med Swish till 123 608 22 42, skriv mustpress, datum och namn i kommentarerna.
Eller också kan avgiften som tidigare läggas i en ask i cykelboden och tanken är att den används för underhåll och inköp av eventuella reservdelar.

5. Hantera pressen med försiktighet och kärlek. Du ska inte behöva använda våldsam kraft om allt är rätt hanterat och inställt.

 

6. Skriv gärna i dagboken i boden om hur pressningen gick! :)
 

Äpplen i en Crate
Kalender för bokningar/lediga tider.
Tomt=ledigt
Bokat= Initialerna på den medlem som bokat.

Bokningsförfrågan:
Skicka mejl om önskat datum till: vflindegard@gmail.com

bottom of page