top of page

Grannsamverkare Villaföreningen Lindegård

 

 

OMRÅDE 1

Herrgårdsvägen 8-10

Medlemsvägen 59-78

Revisorsvägen 1
Samverkare: Anita Jansson

 

OMRÅDE 2

Kålgårdsvägen 3-17
 

OMRÅDE 3

Revisorsvägen 3-20

Samverkare: Erwin & Marie Salamon

OMRÅDE 4

Herrgårdsvägen 13-33
Samverkare: Anna Gustafson

 

OMRÅDE 5

Föreningsvägen 33-52

Kålgårdsvägen 22-30
 

OMRÅDE 6

Kålgårdsvägen 19-36

Bägerstavägen 60-62

Föreningsvägen 45-52
Samverkare: Ingbritt Liljekvist

 

OMRÅDE 7

Herrgårdsvägen 7-9

Medlemsvägen 43-57

Odelbergsvägen 7-9
Samverkare: Göran Sahlin

 

OMRÅDE 8

Delägargatan 13-39
Samverkare: Anna Lagström

 

OMRÅDE 9

Dammtrappgatan 27-54

Odelbergsvägen 16
Samverkare: Agge Sahlberg

 

OMRÅDE 10

Bägerstavägen 32-48
Samverkare: Lotten Gustafsson

 

OMRÅDE 11

Bägerstavägen 12-30
Samverkare: Fanny Bergenström

 

OMRÅDE 12

Dammtrappgatan 13-26
Samverkare: Karin Dillner-Bergstedt

 

OMRÅDE 13

Dammtrappgatan 12

Delägargatan 1-18
Samverkare: Marita Skytt

 

OMRÅDE 14

Odelbergsvägen 65-77
Samverkare: Per Marklund

 

OMRÅDE 15

Odelbergsvägen 35-56

Rügenvägen 2

Usedomsvägen 3-12
Samverkare: Gustaf Swedlund
gustafswedlund@hotmail.com.

 

OMRÅDE 16

Öselvägen 1-8

Rügenvägen 3-20

Samverkare: Carolina Bastigkeit

 

 

OMRÅDE 17

Godsägarvägen 23-47

Odelbergsvägen 53-64
Samverkare: Noomi Näsström

 

OMRÅDE 18

Palmfeltsvägen 41-45

Skjulvägen 4-25

Visthusvägen 5
Samverkare: Rose Törlén

 

 

OMRÅDE 19

Lindevägen 3-20
Samverkare: Bertil Winsnes

 

OMRÅDE 20

Lindevägen 22-43

Tallvägen 12-14
Samverkare: Pontus Cerin, pontus@cerin.se, tel 0733 288 933.

 

OMRÅDE 21

Nybyggarvägen 3-7

Tallvägen 2-11

 

Samverkare: Ann-Kristin Jönsson

Enskede gård

Grannsamverkare/kontaktpersoner områdesvis 
 

Område                    Namn                       Gatuadress                                                Telefon                    epostadress 

1                               Anita Jansson          Medlemsvägen 68                                    070-266 36 48          kjellanitajansson@telia.com

2                               Erwin Salamon        Revisorsvägen 8                                       070-783 14 25          ersa048@yahoo.se

3                               Erwin Salamon        Revisorsvägen 8                                       070-783 14 25          ersa048@yahoo.se

4                               Anna Gustafson       Dammtrappsgatan 35                               070-584 87 61          anna.gustafson51@gmail.com

5                               Ingbritt Liljekvist    Föreningsvägen 46                                                                    ingbritt@landskapslaget.se

6                               Ingbritt Liljekvist    Föreningsvägen 46                                                                    ingbritt@landskapslaget.se

7                               Göran Sahlin           Odelbergsvägen 8                                     070-753 00 95          goransahlin2@gmail.com

8                               Anna Lagström        Delägargatan 19                                       08-508 608 01          anna.lagstrom@gmail.com.

9                               Agge Sahlberg         Dammtrappsgatan 34                               073-722 44 14          agge.s@hotmail.com

10                             Lotten Gustafsson-Reinius Bägerstavägen 32                          073-369 27 91          lotten.gustafsson@etnologi.su.se

11                             Fanny Bergenström Bägerstavägen 38                                     0707-68 30 87          fanny.bergenstrom@trioforlag.se

12                             Karin Dillner-Bergstedt Dammtrappsgatan 17                         0738-51 67 61          karin.dillner.bergstedt@gmail.com

13                             Marita Skytt             Delägargatan 16                                                                        mskytt@telia.com

14                             Per Marklund           Odelbergsvägen 77                                                                   per@trycksaksdotorn.se

15                            Gustaf Swedlund
gustafswedlund@hotmail.com.

16                             Carolina Bastigkeit  Öselvägen 4                                              070-376 86 06          carolina.bastigkeit@bahnhof.se

17                             Noomi Näsström     Godsägarvägen 41                                                                    nnnnnnnnnnnoomi.nasstrom@sll.se

18                             Rose Törlén             Herrgårdsvägen 23                                   072-306 58 96          rose.torlen@gmail.com

19                             Bertil Winsnes         Lindevägen 9                                            070-782 45 66          bertil.winsnes@gmail.com

20                             Vakant

21                             Ann-Kristin Jönsson Tallvägen 2                                             070206845               ak.weyler.jonsson@gmail.com

bottom of page