top of page

Vi är väl alla glada över att bo i Enskede Gård, ett av Stockholms trevligaste och mest centrala villaområden. Känn dig också välkommen till en av Stockholms äldsta villaföreningar, Villaföreningen Lindegård, som bildades 1928. Föreningen fick sitt namn av en gård under Enskede gård som hette Linde.

Föreningen har drygt 260 medlemmar (hushåll), vilket motsvarar ca 75 procent av de drygt 340 hushållen i föreningens upptagningsområde (se karta).

Föreningens liv har förändrats över tiden. Under de första årtiondena handlade det mycket om gemensamma inköp som underlättade skötseln av de då nyanlagda trädgårdarna samt upphandling av kol/koks och sophämtning.

I dag är en av styrelsens huvuduppgifter att hålla sig ajour med vad som händer i närområdet och att bevaka våra intressen i dessa sammanhang. Vi följer Årsta­stråket, Arenabygget och Slakthusområdet. Vi har löpande kontakt med stadsdelsförvaltningen och vi har en särskild grupp som arbetar med trafik- och parkeringsfrågorna. I början av 2013 startade en grupp som ska bevaka utvecklingen av Slakthusområdet. Sedan några år finns också en parkgrupp som har till uppgift att värna om områdets parker, främst Enskedeparken.

Läs mera om de olika grupperna under fliken arbetsgrupper.

Andra aktiviteter i föreningen är avsedda att öka trivseln och gemenskapen i området. En del sådana aktiviteter sker i mindre grupper, bl.a. finns två trädgårdsgrupper.

Naturligtvis har vi några fasta punkter under året som årsmöte och höstmöte. Sedan några år tillbaka har vi även arrangerat en parkdag på våren och en Enskedegårdsdag på hösten.

Under 2012 var frukt och fruktträd temat för för flera evenemang: en kurs i trädbeskärning hölls och Enskedegårdsdagen gick i äpplets tecken. Bl.a. presenterades föreningens nyinköpta mustpress.

Den bästa bilden av vår verksamhet får du om du tittar i några nummer av vår tidning Lindegårdsnytt som kan läsas här på webbplatsen. Även verksamhetsberättelserna innehåller sådan information.

Grannsamverkan
Till föreningen är knutet ett nätverk av grannsamverkare. Varje samverkare har ansvar för några gator och arbetar dels brottsförebyggande, dels som föreningens kontaktpersoner. Det brottsförebyggande arbetet sker i samarbete med närpolisen och vänder sig till alla i området, inte bara föreningens medlemmar. Läs mera om detta under fliken grannsamverkan.

 

Medlemskap
Om du inte redan är medlem är du välkommen att bli det.

Vår förening är inte kollektivt ansluten till Villaägarnas Riksförbund men man kan teckna ett individuellt medlemskap.

Vi önskar alla nyinflyttade välkomna till föreningen.

bottom of page