top of page

Den nya tunnelbanan

Den nya tunnelbanan

Stockholmsregionen växer. När fler människor väljer att bo och vistas i Stockholm ökar behovet av bostäder och en väl fungerande kollektivtrafik. För att kunna fortsätta växa är det viktigt att satsa på hållbara trafiklösningar.Den planerade utbyggnaden av Stockholms tunnelbana är indelad i sex projekt: Tunnelbanan till Nacka, Södermalm, söderort, Barkarby, Arenastaden och Högdalsdepån. Det är Stockholms läns landsting som har ansvaret för utbyggnaden av tunnelbanan. Arbetet drivs inom Förvaltning för utbyggd tunnelbana som bildades 2014. Byggstart för alla de nya sträckorna beräknas till 2018 och byggtiden för tunnelbanan till Arenastaden och tunnelbanan till Barkarby beräknas till cirka 6 år. För tunnelbanan till Nacka och söderort är byggtiden 7 till 8 år. Förvaltningen ger löpande ut ett omfattande informationsmaterial:

Utvecklingen av tunnelbanans Blå linje i Söderort:
http://nyatunnelbanan.sll.se/sv/nackasoderort

http://nyatunnelbanan.sll.se/,  

och erbjuder prenumeration på ett nyhetsbrev:

https://www.anpdm.com/form/49425A4A7148475A4371/44475042774140504271

Det nya nätet beskrivs även grafiskt  i en artikel SvD 2017-03-12

https://www.svd.se/tunnelbanan-vaxer-har-ar-stockholms-nya-stationer#sida-3

bottom of page