top of page

Styrelsen

Sedan mars 2019 består styrelsen för Villaföreningen Lindegård av Charlotte Wistrand, ordförande, Susanne Bengtsson, sekreterare och Ann-Cathrin Winsnes, kassör samt Jöran Tyllström,  Nicole Martholm, Noomi Näsström och Marie Bergman.

Styrelsen tar tacksamt emot synpunkter, idéer och förslag rörande föreningens aktiviteter och vad som behöver göras. Vi vill dock betona att det formella ansvaret och rätten att agera gentemot stadens och statens myndigheter ligger hos den enskilde medborgaren, dvs den boende själv.

Kontakta styrelsen på info@lindegard.se eller se kontaktuppgifter nedan.

 

Villaföreningen Lindegårds styrelse

Charlotte Wistrand.jpg

Charlotte Wistrand

Ordförande

Delägargatan 5
mobil 070 554 38 07
charlotte.wistrand@gmail.com

Susanne Bengtsson.jpg

Susanne Bengtsson

Sekreterare

Delägargatan 30
mobil 070 823 0897
susanne@esbtext.se

Ann-Cathrin Winsnes.jpg

Ann-Cathrin Winsnes

Kassör

Lindevägen 9
Telefon 08-648 43 36
mobil 070 212 7013
acwinsnes@gmail.com

Jöran Tyllström.jpg

Jöran Tyllström

Kontaktperson trafikgruppen

Lindevägen 11
Telefon 070 7165833
joran.tyllstrom@gmail.com

Nicole Martholm.jpg

Nicole Martholm

.

Medlemsvägen 64
070-4990085
nicole@dobedai.se

Noomi Näsström.jpg

Noomi Näsström

.

Godsägarvägen 46
070-8385549
noomi.nasstrom@ftv.sll.se

Marie Bergman.jpg

Marie Bergman

.

.

bottom of page