top of page

Omvandlingen av Slakthusområdet

Omvandlingen av Slakthusområdet

Det finns sammanfattningar i början av respektive dokument om man inte vill läsa alla detaljer.

Inriktningsbeslut_Exploateringsnamnden_2017-02-02

Avsiktsförklaring_med_Atrium_Ljungberg_AB_2018-09-17

Rivningsbeslut_Exporateringsnämnden_2018-12-10

bottom of page