top of page

Här har vi samlat några länkar och telefonnummer samt annat som är bra att ha lätt tillgängligt.

Stockholms stads sidor om olika byggprojekt i staden

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Enskede-Årsta hembygdsförening

Enskedefältets Trädgårdsstadsförening

Enskede Villaägareförening

Återvinningscentralen i  Östberga

Återvinningscentralen Vantör (Högdalens industriområde)

ÅVC Trädgård, för exempelvis ris, kompost, fallfrukt

Stockholm stads felanmälan på Trafik Stockholm (webformulär) eller telefon 08 – 651 00 00 tar emot felanmälningar som rör gator, parker och torg. Det kan gälla till exempel belysning, städning, snöröjning, trafiksignaler, offentliga toaletter, klotter, skadedjur med mera.

Utebliven sophämtning kan man anmäla här eller på telefon 08-508 465 40, se även det här dokumentet.

Polis; Vid allmänna iakttagelser ring 114 14
Akut, ring 112, vid exempelvis pågående inbrott.

Eldning av trädgårdsavfall är endast tillåtet veckorna 18 och 40. Läs mer här

bottom of page