top of page

Dokumentation om Enskede gård

För den som vill fördjupa sig i områdets historia finns följande dokument (se även sidorna Om föreningen och Enskede gård)

Enskede gård – en historisk bakgrund

Minnesskrift 1928–1938

Lindegårds jubileumsskrift 1928–1988

Den medeltida sigillstampen

Stockholms stadsmuseums webbplats, se även denna sida från Stadsmuseet

bottom of page