top of page

Månadsbrev mars 2021

Rapporter från närpolisen

polisen rapporterar ett ganska lågt antal inbrott, men ser att trenden är i uppåtgående. Dessvärre har en fastighet i vårt område drabbats.

Grannsamverkan mars 2021

 

 

Månadsbrev januari 2021
Polisen rapporterar ännu en månad med låga brottstal. (Coronaeffekt?) endast 11 inbrott varav 4 i villa/radhus. Vårt område har inte drabbats alls. Länkade dokument:  BildelsstölderGrannsamverkan jan21

Månadsbrev december 2019

Man är fortsatt lite ordknapp hos polisen, men man har rapporterat 45 inbrott/inbrottsförsök under december månad. Det rör sig i huvudsak om lägenhetsinbrott men även ett antal villainbrott. Tack och lov blev ingen i vår förening drabbad.

Månadsbrev november 2019

Det är fortsatt lite magert med informationen. 41 inbrottsanmälningar, dock klarade vi oss den här månaden.

Månadsbrev oktober 2019

Man har bytt kontaktperson på Globenpolisen, och han är mycket sparsam med kompletterande kommentarer. Det han rapporterat är att polisområdet har haft 25 inbrott, varav fyra i vårt område. Ett inbrott skedde medan de boende var hemma. Tjuvarna greps av en hundpatrull samma kväll.

Månadsbrev september 2019

Som vanligt har vi inte fått någon sommarstatistik.

Septembers inbrottssiffror är de lägsta sedan 2014. Då menar man i Globens polisdistriktsområde. Det händer ju saker hela tiden, men antalet brott är det lägsta sedan 2014. Inga av våra fastigheter har drabbats.

Månadsbrev juni 2019

Vi får fortfarande lite mer knapphändiga rapporter från polisen. I bifogade dokument kan man i alla fall utläsa att vi under juni haft ett inbrott på Odelbergsvägen och ett på Bägerstavägen.

Månadsrapport apr 2019

Vi får numera lite mer knapphändiga rapporter från polisen, i stort sett ingen statistik etc. Men vi kan dock se att vårt område inte har drabbats av några inbrott/försök.

Månadsrapport feb-mar 2019

Den är inte lika uttömmande som de rapporter vi har vant oss vid. Hur som helst så har det varit ett fyrtiotal inbrott/försök i deras ansvarsområde, men inget hos oss. Om det är högt eller lågt kommenteras inte. Däremot kan jag tipsa om att en av våra grannar blivit av med post, vilket lett försök att skaffa kontokort, bankkonton etc under falsk flagg. Han installerar nu en mycket säkrare och LÅST brevlåda.

Månadsbrev januari 2019

Vishing

Polisen rapporterar 39 inbrott/försök mot 70 i januari 2018. Färre, säger man, men man vet aldrig. I fjol härjade ett antal ligor i söderort, men är tydligen på annat håll just nu. Inga inbrott i Enskede Gård.

Månadsbrev december 2018

Varning falska telefonsamtal

Polisen summerar 2018 som ett år med färre inbrott än 2017 101 mot 143. Tillvägagångssätten är de vanliga, krossade rutor och uppbrutna dörrar på baksidan av huset. Man väljer också hus som är insynsskyddade.

Månadsbrev november 2018

Nu börjar det bli mörkare om kvällarna och tjuvarna blir aktivare. Under november har vi haft 24 inbrott i villor och radhus. I sort sett oförändrat mot 2017. Vårt område har drabbats av ett inbrott på Föreningsvägen. Sättet man går tillväga på är det vanliga, altandörrar eller fönster mot baksidan av huset.

Månadsbrev oktober 2018

Månadsbrev oktober 2018

Hösten har kommit med mörkare kvällar. Det har tjuvarna noterat och inbrotten ökar något, 28 st. Ett inbrott har skett i vårt område, Nybyggarvägen. Man tar sig vanligen in via altandörrar och sådana ingångar som ligger lite skymda.

Månadsbrev oktober 2018

Månadsbrev september 2018

Ännu en månad med få inbrott eller inbrottsförsök. Endast 11 st och då är det Älvsjö som drabbats hårdast. Vi har haft ett inbrott i området, på Bägerstavägen. Polisen menar dock att med mörkare kvällar kommer antalet inbrott/försök att stiga.

Månadsbrev juli och augusti 2018

Färre inbrott/försök under sommarmånaderna. Trots detta drabbades 4 villor i området av inbrott, 2 på Revisorsvägen och 1 på Dammtrappgatan och ett på Delägarvägen. Hur man tagit sig in framgår inte av rapporten.

Månadsbrev juni 2018. Färre inbrott/försök än förra året. Tack och lov hände inget i vårt område.

Månadsbrev maj 2018. Polisen rapporterar endast ett smärre antal antal inbrott/försök under månaden. Tyvärr drabbades en av våra boende i området.

April 2018.  Som ni kanske märkt har vi pga datastrul inte fått någon rapport för mars. Nu är den saken förhoppningsvis löst. April uppvisar endast 9 villainbrott i Globenpolisens ansvarsområde. Inget har inträffat hos vår villaförening.

Månadsbrev april 2018

Februari 2018.  Betydligt färre antal inbrott och försök under februari jämfört med januari och i stort sett samma antal som under samma månad 2017. Polisen anger i sitt brev några teorier om varför det ser ut som det gör. Inga inbrott i vårt område har förekommit.

Månadsbrev februari 2018

Januari 2018.  Nu har vi fått polisens rapport för januari 2018. Det är förvånansvärt höga inbrottstal men de ser nu ut att sjunka något. Man bifogar en statistik, som jag har svårt att förstå, men ni är kanske fiffigare än jag. Vårt område har drabbats av ett inbrott på Revisorsvägen, där man tydligen lyckades gripa en av tjuvarna.

Månadsrapport januari 2018

December 2017. I år har vi haft betydligt fler inbrott/försök än förra året, nämligen 89 mot 57. Huvudantalet, 53 st, är lägenhetsinbrott. Vi får heller inte bortse från att polisens bevakningsområde är stort där Skarpnäck och Älvsjö ingår. 2 fullbordade inbrott på Herrgårdsvägen och Kålgårdsvägen samt ett försök på Kålgårdsvägen skedde under december.

 januari 2018

Grannsamverkan december 2017

November 2017. Det har varit en markant ökning av antalet inbrott och inbrottsförsök i november jämfört med förra året, 52 mot 40 st 2016. Vårt område har haft 3 inbrott, på Lindevägen, Odelbergsvägen och på Revisorsvägen. Se utmärkta (men trista) tabeller.

Månadsbrev november 2017

Utan tillfälle inget brott

Oktober 2017. Nu har polisens månadsrapport för oktober kommit. Bra statistikruta. Som vi ser är det ganska många inbrott/försök, men vi får inte glömma att närpolisens område är ganska stort. Älvsjö och andra kommundelar innefattas. I vår förening kan jag se att en fastighet på Rügenvägen har drabbats av ett inbrott.

Månadsbrev oktober 2017

September 2017. Nu har vi fått polisens rapport för september. Den visar på ett lägre antal inbrott gentemot förra året. Det ligger visserligen på runt trettio så antalet är inte försumbart. En liten tröst är att vårt område har klarat sig men man noterar ett inbrottsförsök i en lägenhet på Lindevägen. Polisen vet inte om det är narkomaner som behöver lättförtjänta kontanter eller om det rör sig om internationella ligor. Håll ögonen öppna!

Månadsbrev sepetember 2017

Juli och augusti 2017. Vi har nu fått en sammanställning över inbrott i lägenheter och villor för dessa två månader. Egentligen inga stora tal, men likväl irriterande. Som jag förstod materialet hade ingen av våra medlemmar drabbats. Det som inte skrivits om, är de ökande antal narkomaner som vi har i vårt område. Främst nära Slakthusområdet – Lindevägen – och på gångvägen utmed Tvärbanan. Finns ett samband mellan detta och sprutbytesfaciliteten på Slakthusområdet?

Månadsbrev juli och augusti 2017

Juni 2017. Nu har vi en ny kontakt på polisen som har sitt eget sätt att redovisa statistik. Uppenbarligen har det varit något färre inbrott i vårt område jämfört med förra året. Och föreningens medlemmar har tydligen klarat sig helskinnade.

Grannsamverkan juni 2017

April-Maj 2017. Den nyligen inkomna rapporten från polisen är något missvisande då den tydligen handlar både om april (som vi redan fått) och maj. Totalt 26 inbrott/försök har rapporterats in, varav ett i Enskede gård.

Grannsamverkan april-maj 2017

April 2017. Polisen menar att det har varit en ganska lugn månad, 22 inbrott i deras område. Dessvärre har vi drabbats av två inbrott på Lindevägen, i lägenhet eller villa kan jag inte utläsa av deras rapport.

Månadsbrev april 2017

Mars 2017. I mars begicks ca 40 inbrott/försök i Globenpolisens ansvarsområde. Tyvärr drabbades vårt område av två, nämligen ett på Revisorsvägen och ett på Odelbergsvägen. Om det rör sig om ett ökande antal inbrott eller ej kan vi inte avläsa i polisens rapport.

Månadsbrev mars 2017

 

Februari 2017. I februari begicks ca 40 inbrott/inbrottsförsök i Globenpolisens bevakningsområde. Det är lite fler än under februari 2016. Ingen dramatisk ökning men ändå. Vi klarade oss inte undan den här gången då vi haft ett inbrott på Tallvägen och ett på Delägargatan. Verkligen trist att notera.

Månadsbrev februari 2017

Januari 2017. Sammanfattningsvis begicks 32 inbrott/försök i Globenpolisens bevakningsområde under januari mot 28 förra året. De flesta inbrotten tycks ske via via balkong-eller något trädgårdsfönster. Enl rapporten har Enskede Gård klarat sig utan incidenter.

Månadsbrev januari 2017

Månadsbrev december 2016. Då vi för närvarande har en ny kontaktman på polisen, har jag lite svårt att dra några statistiska slutsatser vad gäller fler eller färre inbrott i vårt område. Vad jag ser är att vi tyvärr drabbats av ett inbrott i området under december.

November 2016. Polisen har noterat ett stort antal inbrott/försök under november, ca 90 st. Kan dessvärre inte jämföra med 2015 då vi inte fick någon rapport från polisen

Månadsbrev november 2016

Oktober 2016. Månaden har inneburit 41 inbrott/försök. Förra oktober kunde vi notera 60. Enligt vad jag förstår så har vårt område inte drabbats.

Månadsbrev oktober 2016

Augusti 2016. Närpolisen  ser en viss avmattning av antalet inbrott mot slutet av månaden. I deras område skedde 19 fullbordade inbrott, 4 försök till inbrott i villa/radhus. I fjol var den siffran 43. Ett inbrott har skett i Enskede Gård.

Månadsbrev augusti 2016

Bilaga inbrott augusti 2016

Bilaga 2 inbrott augusti 2016

Anslag augusti 2016

Juli 2016. Globens närpolis rapporterar 13 fullbordade inbrott mot 59 st förra året. Vårt område tycks vara förskonat för inbrott denna månad.

Bilaga inbrott juli 2016

Bilaga 2 inbrott juli 2016

Juni 2016. Globens lokalpoliser rapporterar ett lågt antal inbrott/inbrottsförsök. Endast 13 st jämfört med 35 förra året. Villorna i vårt område har sluppit påhälsning.

Bilaga inbrott juni 2016

Bilaga 2 inbrott juni 2016

Maj 2016. Det ser ut som en av de lugnaste månaderna som polisen kan erinra sig. Endast 8 inbrott/inbrottsförsök under månaden, jämfört med 29 maj 2015 i Globenpolisens ansvarsområde. Vad detta beror på eller ett tecken på trendbrott vet man inte riktigt.

Bilaga inbrott maj

Bilaga 2 inbrott maj 2016

April 2016. Glädjande uppgifter från närpolisen. En kraftig nedgång av inbrott i de områden närpolisen rapporterar om, endast 12 inbrott/inbrottsförsök under aoril jämfört med 29 året innan.

Månadsbrev april 2016

Bilaga inbrott april 2016

Bilaga 2 inbrott april 2016

Anslag april 2016

Mars 2016. Månadens rapport från närpolisen är hyggligt positiv, vad geller vårt område. 18 inbrott/försök jämfört med 29 förra året. Man kan nog inte tala om någon trend. Polisen vet idag inte vad nedgången i antal brott beror på.

Månadsbrev mars 2016

Bilaga inbrott mars 2016

Bilaga 2 inbrott mars 2016

 

Februari 2016. Närpolisens rapport visar på i stort sett samma antal inbrott/inbrottsförsök som i februari 2015, nämligen 35. Jag kan konstatera att vårt område klarat sig undan med endast ett avbrutet försök på Godsägarvägen.

Månadsbrev februari 2016

Bilaga inbrott februari 2016

Bilaga 2 inbrott februari 2016

Januari 2016. Månadens rapport visar på ett färre antal inbrott/inbrottsförsök jämfört med januari 2015, 28 mot 35. Ingen av våra medlemmar tycks ha haft oönskat besök.

Månadsbrev januari 2016

Bilaga inbrott januari 2016

Bilaga 2 inbrott januari 2016

December 2015. Nu verkar det som om grannsamverkan åter är igång hos Globenpolisen. Årets sista rapport visar att vi har haft 57 mot 41 inbott/försök jmf med förra året. En liten men dock en ökning. I vårt område har vi drabbats av 2 st inbrott.

Månadsbrev december 2015

Bilaga inbrott december 2015

Bilaga 2 inbrott december 2015

Information Grannsamverkan 151130

Oktober 2015  P.g.a. omorganisation inom polisen kan man inte leverera något månadsbrev för oktober. I ett kort meddelande säger man dock att Globens lokalpolisområde noterat ca 60 inbrott eller inbrottsförsök under månaden! Var dessa skett har jag inte fått någon närmare redogörelse för.

September 2015 Under september månad har man i Globens lokalpolisområde haft 27 inbrott/inbrottsförsök. Förra året var siffran 16. Jag kan av materialet se att vårt område klarat sig från påhälsning.

Månadsbrev september 2015

Bilaga inbrott september 2015

Bilaga 2 inbrott september 2015

Augusti 2015 Under månaden har Söderortspolisen fått in uppgifter om 43 inbrott/inbrottsförsök mot 18 st augusti 2014. Emellertid handlar det i huvudsak om lägenhetsinbott och liknande, varför Villaföreningen endast har drabbats av ett inbrottsförsök. Det känns inte så dramatiskt men man hyser sympatier för den som drabbats. Inom Globens lokalpolisområde ser det ut som följer: Det har skett 10 fullbordade inbrott i villa/radhus, 6 försök till inbrott i villa/radhus, 19 fullbordade inbrott i lägenhet och 8 försök till inbrott i lägenhet.

Månadsbrev augusti 2015

Bilaga inbrott augusti 2015

Bilaga 2 inbrott augusti 2015

Juni 2015. Under juni har det förekommit 30 inbrott/inbrottsförsök mot 19 st 2014. 2 inbrott har skett i Enskede Gård, varav ett fullbordat och ett försök.

Månadsbrev juni 2015

Bilaga inbrott juni 2015

Bilaga 2 inbrott juni 2015

Maj 2015. Någon rapport för april kan jag inte se att vi fått. Därför dyker maj upp lite plötsligt. Oförändrat antal inbrott/försök i maj jämfört med i fjol, 28 st. Tre av våra grannar har drabbats. Någon trend ser man inte.

Månadsbrev maj 2015

Bilaga inbrott maj

Bilaga 2 inbrott maj 2015

Mars 2015. 28 inbrott/inbrottsförsök skedde under mars, varav ett drabbade oss i föreningen. Föregående år var antalet 39.

Månadsbrev mars 2015

Bilaga inbrott mars

Bilaga 2 inbrott mars

 

Februari 2015. Fortfarande en hög inbrottsnivå enl närpolisen, ca 35. Dock har vårt område inte drabbats. Det tycks röra sig i första hand om lägenhetsinbrott.

Månadsbrev februari 2015

Bilaga inbrott februari 2015

Bilaga 2 inbrott februari 2015

Januari 2015. Färre inbrott hos oss, ca 30 mot ca 40 i fjol, men polisen anser att frekvensen är hög i söderort. Ett inbrottsförsök har skett i vårt område under januari.

Månadsbrev januari 2015

Bilaga inbrott januari 2015

Bilaga 2 inbrott januari 2015

December 2014. Färre inbrott och inbrottsförsök i december i år(41 st) jämfört med i fjol (65 st). Enskede Gård drabbades av 2 st. Som framgår av månadsbrevet går man sällan in via ytterdörren, utan man krossar ett fönster eller ett altanfönster och går in den vägen.

Månadsbrev december 2014

Bilaga inbrott december

Bilaga 2 inbrott december 2014

November 2014. Avsevärt fler inbrott/inbrottsförsök i år jämfört med förra året, 48 st mot 28. Värst drabbat är Stureby med 12 inbrott/inbrottsförsök, men Enskede Gård hade 5 st. De flesta inbrotten sker nattetid.

Månadsbrev november 2014

Bilaga inbrott november

Bilaga 2 inbrott november 2014

Oktober 2014. Totalt något fler inbrott/inbrottsförsök jämfört med 2013. Enskede Gård har drabbats av 4 fullbordade inbrott under månaden. Nu börjar den mörka årstiden, då antalet inbrott brukar öka.

Månadsbrev oktober 2014

Bilaga inbrott oktober

Bilaga 2 inbrott oktober 2014

September 2014. Totalt 16 inbrott/försök skedde i Globens närpolisområde (14 förra året). Ett fullbordat inbrott skedde i vårt område under månaden. Nu kommer höstmörkret och polisen befarar att inbrottsfrekvensen kommer att öka.

Månadsbrev september 2014

Bilaga inbrott september

Bilaga 2 inbrott september 2014

Augusti 2014. Färre inbrott/försök i Globens närpolisområde i augusti 18, mot 31 i fjol. Vi har även denna månad haft 3 inbrott/försök i området. Läs gärna polisens förslag till hur man kan undvika inbrott i sitt hem.

Månadsbrev augusti 2014

Bilaga inbrott augusti

Bilaga 2 inbrott augusti 2014

Juli 2014. Färre inbrott/inbrottsförsök under juli i år jämfört med förra året, 18 mot 25. Däremot har området drabbats av tre inbrott under månaden.

Månadsbrev juli 2014

Bilaga inbrott juli

Bilaga 2 inbrott juli 2014

Juni 2014. Färre inbrott/inbrottsförsök under juni i år jämfört med 2013, 16 i år mot 20 i fjol. Dessvärre har området inte klarat sig, då vi haft en inbrott på Usedomsvägen.

Månadsbrev juni 2014

Bilaga inbrott juni

Bilaga 2 inbrott juni 2014

Maj 2014. Högre antal inbrott/inbrottsförsök i år jämfört med förra året. Dock har vårt område varit förskonat och haft 0 inbrott.

Månadsbrev maj 2014

Bilaga inbrott maj

Bilaga 2 inbrott maj 2014

 

April 2014. En nedgång jämfört med mars. Vårt område har klarat sig utan några rapporterade inbrott/inbrottsförsök, men Söderort som helhet fortsatt drabbad.

Månadsbrev april 2014

Bilaga inbrott april

Bilaga 2 inbrott april

Mars 2014. Antalet bostadsinbrott/försök fortsatt mycket högt i Söderort som helhet. Mars 2014 visar på ett högre antal brott jämfört med mars 2013. Föreningens hushåll klarar sig förhållandevis bra, med endast 2 inbrott.

Månadsbrev mars 2014

Bilaga inbrott mars

Bilaga 2 inbrott mars 2014

 

Februari 2014 Antalet bostadsinbrott – inbrottsförsök är fortsatt högt, 36 stycken mot 23 förra året. I januari var antalet 44.

Månadsbrev februari 2014

Bilaga inbrott februari 2014

Bilaga 2 inbrott februari 2014

 

 

Januari 2014 Antalet bostadsinbrott ligger tyvärr fortfarande på en hög nivå, men en sänkning kan i alla fall ses i jämförelse med december månad.

Månadsbrev januari 2014

Bilaga inbrott januari 2014

Bilaga 2 inbrott januari 2014

December 2013 Totalt 66 inbrott och inbrottsförsök (34 st. december 2012)

Under december månad har antalet bostadsinbrott och försök till bostadsinbrott ökat drastiskt. Jämfört med förra året så är det nästan en fördubbling av antalet inbrott och inbrottsförsök. Den mörka perioden (oktober-december) innan snön kommer brukar vara den tid då flest inbrott sker. Ett inbrott i Enskede gård, MEDLEMSVÄGEN den 8 december.

månadsbrev december 2013

bilaga inbrott december 2013

bilaga 2 inbrott dec 2013 karta

 November 2013: 28 bostadsinbrott eller försök till bostadsinbrott, läs mer nedan:

Polisens månadsbrev november 2013

Bilaga inbrott november 2013

Anmälda inbrott november 2013

Oktober 2013 Ett inbrott i Enskede gård, det första under 2013. Det begås allt fler inbrott under höstmånaderna (med en topp i november).

polisens månadsbrev okt 2013

bilaga inbrott okt 2013

September 2013 Få inbrott i september. Men senhösten brukar medföra en inbrottstopp. Läs hur man skyddar sig.

polisens månadsbrev sept 2013

bilaga inbrott sept 2013

Augusti 2013. Inbrott i Enskede och Stureby, men inte hos oss.

polisens månadsbrev augusti 2013

bilaga inbrott augusti 2013

Juni och juli 1213. Många inbrott under sommaren, men inga i vår omedelbara närhet.

polisens månadsbrev juli 2013

bilaga inbrott juli 2013

polisens månadsbrev juni 2013

bilaga inbrott juni 2013

Maj 1013. Inga inbrott i Enskede gård, Enskede eller Enskedefältet.  Läs polisens Kom-ihåg inför semestrarna.

polis månadsbrev maj 2013

bilaga inbrott maj 2013

April 2013. Inga inbrott i Enskede gård och antalet inbrott i Årsta har minskat. Polisen uppmanar oss att märka, fotografera och/eller göra inventarieförteckning över våra attraktiva föremål. Flest inbrott dagtid.

månadsbrev april 2013

bilaga inbrott april 2013

Mars 2013.  Även under mars har Enskede gård varit förskonat. Men ett inbrott ägde rum i vår omedelbara närhet, på Bägersta Byväg, och det är många lägenhetsinbrott i Årsta.

Polisens arbete med att minska antalet inbrott i bostäder har dock gett goda resultat. Under 2012 minskade antalet anmälda inbrott med 15 procent. Polisen lyckades även gripa 270 personer i Stockholms län. Den största minskningen av bostadsinbrott, med 17 procent, skedde i Söderort.

polis månadsbrev mars 2013

polis bilaga inbrott mars 2013

bottom of page